เรื่องบางเรื่องต้องขับเคลื่อนด้วย..สมอง

เรื่องบางเรื่องต้องขับเคลื่อนด้วย..หัวใจ
 
แต่ก็ไม่น้อยครั้งที่ "ความรู้สึก" ทำให้แยกไม่ออกว่า
เรื่องไหนควรใช้..สมอง หรือ เรื่องไหนควรใช้..หัวใจ ปล.. "สมอง" ใช้เหตุผล แยกแยะ ถูก - ผิด
 
        "หัวใจ" ใช้ความรู้สึกล้วนๆ และมักจะแยกแยะอะไรไม่เป็นเลย
 

Comment

Comment:

Tweet

งืม ยากฮะ Hot! Hot!

#3 By posasa on 2012-08-29 11:57

ปล่อยไปตามหัวใจ โดยใช้สมองไตร่ตรองน่าจะดีครับ ^^

#1 By jump2p on 2012-08-28 16:29

ปล่อยไปตามหัวใจ โดยใช้สมองไตร่ตรองน่าจะดีครับ ^^

#2 By jump2p on 2012-08-28 16:29