"ยิ้ม" สิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน บางอารมณ์ก็ทำยากที่สุดเช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet