13 มีนาคม 2557 > อดทน

posted on 13 Mar 2014 14:37 by doiguay

"คน" น่าจะเกือบทุกคน หรือไม่ก็ส่วนมาก
 
มักมีความจำกัดขีดของความอดทน
 
ทุกๆวัน เรามักจะพบกับแบบทดสอบทั้งร่างกาย และจิตใจ
 
หลายครั้งที่เหมือนเราจะควบคุมมันไม่ได้
 
แต่สุดท้าย  เมื่อไม่ได้แต่ทำให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุด
 
มันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีที่สุด

...


ขอบคุณพระเจ้า ที่ประทานพรให้กับลูก 

 

Comment

Comment:

Tweet